Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
info@usem.md

Comisia de admitere USEM
+373 22 509 187
+373 22 509 140

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@yahoo.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127
info@usem.md

La ce Facultate ați dori să studiați?

Adresați o întrebare

Căutare

Vector European

 
Informație generală:
Revista „Vector European” este o publicație științifico-practică, editată sub coordonarea Colegiului de redacție în conformitate cu Regulamentul de editare și difuzare al Revistei, aprobat de Senatul USEM (proces verbal nr. 2 din 30.10.2017).
Revista este editată de către Complexul Editorial USEM.
Revista servește în calitate de platformă pentru discuții științifice, lansate de cercetătorii USEM, dar și o posibilitate de testare a capacităților pentru tinerii cercetători - doctoranzi și masteranzi, atât din cadrul USEM cât și din alte centre universitare din țară și de peste hotare.
Activitatea editorială este coordonată de Colegiul de Redacţie și Redactorul-șef.
Articolele sunt prezentate redacţiei Revistei „Vector European”  în limbile română, rusă, engleză şi franceză și vor respecta regulile generale de scriere şi editare, stabilite de Colegiul de redacţie, reflectate în Regulamentul de editare și difuzare al Revistei.
Scopul revistei este publicarea rezultatelor ştiinţifice obţinute de către cadrele didactice ale USEM şi de către alţi colaboratori ai revistei, lărgirea relaţiilor editoriale cu alte instituţii din ţară şi din străinătate, precum şi informarea colectivităţii universitare despre noutăţile ştiinţifice în domeniile: științelor juridice, științelor economice și psihologiei.
 
Revista a fost fondată în anul 2013,  se editează cu o periodicitate de 2-3 numere anual.
Revista „Vector European” apare în format tipărit şi electronic având codul ISSN 2345-1106 și E-ISSN 2587-358X.
Toate materialele, prezentate spre publicare in revista „Vector European”, sunt supuse recenzării.
Revista „Vector European” este o revistă națională, in scopul satisfacerii nevoii actuale de diseminare a noilor informații, idei și metode, resimțite atât de practicieni, cât și de cercetătorii din sfera științelor juridice, științelor economice și psihologiei.
 
Revista nu percepe taxe pentru depunerea, redactarea, recenzarea articolelor.
 
Compartimente:
Revista „Vector European” conține 3 compartimente de bază:
- științe juridice;
- științe economice;
- psihologie.
 
Colegiul redacțional:
 
Cușnir Valeriu – doctor habilitat, profesor universitar, redactor - șef
Peru Aurelia –  doctor habilitat, conferențiar  universitar, redactor  șef-adjunct
Sedlețchi Iurie – Rector USEM, dr, prof. univ., Republica Moldova
Băieșu Aurel – dr. hab. prof. univ., Republica Moldova
Burian Alexandru – dr. hab., prof. univ., Republica Moldova
Cușmir Marcel – dr. hab., conf. univ., Republica Moldova
Guceac Ion – academician, dr. hab., prof. univ., Republica Moldova
Poalelungi Mihai – dr. hab., prof. univ., Republica Moldova
Airapetean Artur – dr. conf. univ., Republica Moldova
Bichicean Gheorghe – dr., prof. univ., România
Samali Serghei – dr., prof. univ., Republica Belarus
Valeeva Iulia – dr.,docent, Federația Rusă
Catan Petru – dr. hab., prof. univ. interimar, Republica Moldova
Parmacli Dumitru – dr. hab., prof. univ., Republica Moldova
Buneci Petre – dr., prof. unv., România
Cozac Iurii – dr., prof. univ., Ucraina
Soroca Larisa – dr.,docent, Ucraina
Floroiu Mihai – dr., prof. univ., România
Pușcă Corneliu-Andy – dr., conf. univ., România
Pușcaș Victor – dr., conf. univ., Republica Moldova
Șargu Lilia – dr., conf. univ., Republica Moldova
Cojocaru Aurelia – dr., conf. univ., Republica Moldova
Cojoleancă Bogdan – dr., prof. univ., România
Pavalache-Ilie Mariela – dr. hab. prof. univ., România
Tintiuc Tatiana – dr., conf. univ., Republica Moldova
Perjan Carolina – dr., conf. univ., Republica Moldova
Vîrlan Maria – dr., conf. univ., Republica Moldova
Țaranu Anatol – dr., conf. univ., Republica Moldova
Sosna Boris – dr., conf. univ, Republica Moldova
Redactor literar: Colțun Gheorghe – dr. hab.filologie, prof. univ.
Redactor tehnic: Langa Adrian
 
 
Biblioteca electronică:
 
1. Vector European - Revista de cercetări socio-umanistice - Nr. 1/2014
 
2. Vector European - Revista de cercetări socio-umanistice - Nr. 2/2014
 
3. Supliment la Vector European nr. 2
 
4. Vector European - Revista de cercetări socio-umanistice - Nr. 3/2014
 
5. Vector European - Revista de cercetări socio-umanistice - Nr. 1/2015
 
6. Vector European - Revista de cercetări socio-umanistice - Nr. 2/2015
 
7. Vector European - Revista de cercetări socio-umanistice - Nr. 3/2015
 
8. Vector European - Revista de cercetări socio-umanistice - Nr. 1/2016
 
9. Vector European - Revista de cercetări socio-umanistice - Nr. 2/2016
 
10. Vector European - Revista de cercetări socio-umanistice - Nr. 3/2016
 
11. Vector European - Revistă științifico-practică - Nr. 1 / 2018
 
12. Vector European - Revistă științifico-practică - Nr. 2 / 2018
 
13. Vector European - Revistă științifico-practică - Nr. 1 / 2019
 
14. Vector European - Revistă științifico-practică - Nr. 2 / 2019
 
15. Vector European - Revistă științifico-practică - Nr. 3 / 2019
 
16. Vector European - Revistă științifico-practică - Nr. 1 / 2020