Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127
info@usem.md

La ce Facultate ați dori să studiați?

Adresați o întrebare

Căutare

Lista cartilor editate de USEM

În limba română:
1.    Lazar T. - Ghid metodic  la cursul de derpt internaţional privat - 2008
2.    Chirinciuc G. – Persoana juridică – subiect de drept civil.-2008
3.    Chirtoacă L.- Drept civil. P.g. curs de lecţii. -2008
4.    Conferinţă ştiinţifică-practică „Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist European.” Consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi pedagog Constantin Florea. - 2008
5.    Conferinţă ştiinţifică – practică „Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani ai declaraţiei universale a drepturilor omului. -2008
6.    Deliu A. – Statistica – îndrumar metodic privind efectuarea lucrării de verificare.- 2010
7.    Derescu P.- Diologidmul stimultativ în creaţia publicistică a lui Efim Josanu.- 2010
8.    Donciu A. / Crima/ predicat ]n infracţiunea   de spălare a banilor.- 2010
9.    Oleinic L- Politologie . curs de note p1.-2010
10.    Oleinic L.- Politologie. Curs de note p.2 -2010
11.    Oleinic L. – Politologie. Curs de note. P.3-2010
12.    Oleinic L. – Politologie. Curs de note. P.4 -2010
13.    Pîrţac G. – Politologie. - 2010
14.    Draguţan C. – English for Beginners. - 2010
15.    Reformele cadrului legal şi instituţional din Republica Moldova prin prizma practicilor europene. - 2010
16.    Implimentarea normelor dreptului internaţional în legislaţia naţională a Republicii Moldova. - 2011
17.    Ştefîrţă A. – Istoria psihologiei. - 2012
18.    Ştefîrţă A. – Psihologia personalităţii. - 2012
19.    Vieriu D., Vieriu E. – Dreptul muncii. - 2012
20.    Vieriu D., Vieriu E. – Dreptul constituţional şi instituţii politice. - 2012
21.    Vieriu D., Vieriu E. – Dreptul securităţii şi protecţiei sociale. - 2012
22.    Deliu A. – Economia unităţilor economice. Lucrare de verificare.- 2012
23.    Baciu Gh. – Curs de medicină legală – 2013
24.    Peru Aurelia, Sitari Daniela - „Comunicare mediatică”. Suport de curs 2018
25.    Enachi Valentina „Mecanismele propagandei sovietice în anii 70 ai secolului XX”- Analele științifice USEM, 2017, Revista USEM, 2017  numărul 3.pp.60-70 categoria C
26.    Enachi Valentina - „Comunicarea interculturală versus propaganda: aspecte istorice.” - Analele științifice ale Universității de Studii Europene din Moldova, ed. A 5. Chișinău, USEM, 2016 ISBN 978-9975-3166-07-0, 082:378(478-25)=00 U56, pp.60-69
 
În limba rusă:
1.    Волков Э.  Седлецки Ю – Основы политической науки и права.  к.1 - 2006
2.    Седлецкий Ю. Оправдательный приговор в уголовном процессе Республики Молдова и его общественно – политическое значение. - 2008
3.    Олейник Л. – Современный переходный период: Сравнительный анализ.- 2009;
4.    Волков Э. Седлецки Ю. – Права человека . (исторические теоритические и практические аспекты). К.1 -2011;​
 
În limba franceză:
1.    Chiriac A., Chiriac M. – Les branches  du driot refletees dans la convention Europeenne des driots de l’homme.V.1-2011
2.    Chiriac A., Chiriac M. – Recueil  d’articules scientifiques – pratiqoues  consacres au commentaire de la convention Eropeenne de driots de l’homme. V.1 - 2011
3.    Chiriac A., Chiriac M. – Recueil d’articles scientifiques- partiqoues consacres au commentaire de la convention Europeenne de driots de l’homme. V.3-2011;
 
Cărți și articole tipărite cu suportul USEM:
1. Peru Aurelia - „Managementul PR-ului politic”, „Vînătoarea de voturi electorale”, „Trenduri occidentale, specific național”. (Cartier) 2014
2. Peru-Balan Aurelia, Sitari Daniela - „Comunicarea electorală: reglementarea comportamentului mass-media în campaniile electorale din Republica Moldova”, AȘM 2018  
3. Enachi Valentina - Politicile geo-strategice, culturale  și propaganda. Confluențe spirituale Iași-Chișinău, N 12-13/ 2017 Iași, România, p. 163-180 ISSN 2343-966
4. Enachi Valentina - Cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural național și internațional în învățământul preuniversitar. Revista de etnologie și culturologie a Academiei de Știință a Republicii Moldova, v.XXII, Chișinău 2017, p.38—40, E SSN, 2537-6152 categoria B
5. Enachi Valentina - „Rolul patrimoniului cultural în promovarea imaginii Republicii Moldova în spațiul european”.- Conferința științifică internațională „Patrimoniul etnologic:concepte, tendințe, abordări”. Chișinău, 23-24 mai 2017.  Programul și tezele comunicărilor, pp.22-23. Chișinău, S.n. , 2017. ISBN 978-9975-84-028-6.
6. Rusu L. - Opinia publică on-line – derivată a Noilor Media. În: Studia Universitatis. Seria „Științe Sociale” (Chișinău, USM), 2016, nr. 3 (93), p. 169-175.
7. Rusu L. - Noile media din perspectiva modelelor comunicării. În: Convergențe spirituale. Iași – Chișinău (Iași), 2016, nr. 10-11, p. 180-183.
8. Rusu L. - Comunicarea politică a parlamentarilor Republicii Moldova prin intermediul New Media. În: Pregătim viitorul, promovând excelența / Materiale ale Congresului științific internațional, Iași, 3-5 martie 2016. Iași: Editura Apollonia, 2016, p. 319-333.
9. Rusu L. - Repere pentru abordarea noilor media. În: Știință, educație, cultură / Materialele Conferinţei științifico-practice internaționale (Comrat, 4 februarie 2016), Comrat: Universitatea de Stat din Comrat, 2016, vol. 1, p. 220- 224.
10. Rusu L. - Cercetări empirice ale noilor media: probleme, soluții, metode. În: Integrare prin cercetare și inovare / Rezumate ale comunicărilor Conferinţei ştiinţifice naționale cu participare internaţională, USM, 28-29 septembrie 2016. - Chișinău: CEP USM, 2016, p. 223-227.
11. Rusu L. - Analiza contrastivă a modelelor comunicării mediatice. În: Integrare prin cercetare și inovare / Rezumate ale comunicărilor Conferinţei ştiinţifice naționale cu participare internaţională, USM, 10-11 noiembrie 2015. - Chișinău: CEP USM, 2015, p. 38-41.
12. Moraru V., Rusu L. - Noile Media  -  instrument al renovării comunicării parlamentare. În: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice (Chişinău, AȘM), 2016, nr. 1, p. 186 -191.
13. Moraru V., Rusu L. - Forms of new media applied in government communication process of the Republic of Moldova. În: Law and Politology / Revista științifică internațională (Chișinău, Baku, Tbilisi), 2016, nr. 33, p. 42-49.
14. Moraru V., Rusu L. - Noile media – factor reformator al comunicării politice. În: Moldoscopie (Probleme de analiză politică), 2016, nr. 3 (LXXIV), p. 52-64. 
15. Moraru V., Rusu L. - Coordonatele comunicării prezidențiale. În: Moldoscopie (Probleme de analiză politică), 2016, nr. 2 (LXXIII), p. 121 -132.
16. Enachi Valentina - Istorie, cultură și propagandă - despre un manual de istorie a RSS Moldovenești  a școliil medii. Culegerea de articole, Valorificarea patrimoniului național în educație, Chișinău 2016.
17. Enachi Valentina - Stereotipuri politice  în presa din Republica Moldova (în limba engleză). Culegere de articole - Ralf Hohfeld, Ralph Kendlbacher, Oliver Hahn (eds), Freedom of the Media – Freedom through Media? Global social research series ISSN l865-l615, ISBN  978-3-89733-369-7 @projectkt verlag.de, Bochum/Feiburg 2015
18. Peru Aurelia - Marketingul politic și managementul imaginii politice. Poziționarea actorilor politici ca transfer al comunicării pe sistemul de valori. (Political Science, international relations and security studies). International conference, SIBIU, 23-25 mai, 2014, p.14-32 ISSN 2343-7774
19. Peru Aurelia - Taxonomia imaginii. Charisma - o abordare actualizată a Statului-spectacol de R. G. Shwartzenberg Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice, 2014, p.
20. Peru Aurelia - Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană: percepții și atitudini ale populației. Academos, nr.2 (33),  2014. P.89-94
21. Peru Aurelia - Geneză și instituționalizarea PR–ul politic Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice, nr.2,  2014, p.27-44 ISSN 1857-2294
22. Peru Aurelia - Sistemul partidist și leadershipul politic în Republica Moldova. Republica Moldova pe calea modernizării, Studiu enciclopedic, ICJP al AȘM,  Tipografia Centrală, 2015, pp.102-128 1.5 c.a.
23. Peru Aurelia - Arhetip and pollitical branding: bandgraund in persuasion Cogito, Vol.VI, no.2, București,  2014, p.60-72, ISSN 2068-6706
24. Peru Aurelia - Război informațional, propagandă, fake news: percepția publică, MOLDOSCOPIE (Problemem de analiză politică) nr 80, 2018, pp.128-150
25. Peru Aurelia - Evoluțiile sistemului politic în Republica Moldova: vulnerabilități și oportunități de modernizareÎn: Impactul sistemului electoral asupra capacității de funcționare a instituțiilor puterii de stat din Republica Moldova, Chișinău, ICJP al AȘM, 2018, p.25-40
 

Acest site web utilizează Cookie-uri

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.