Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
info@usem.md

Comisia de admitere USEM
+373 22 509 187
+373 22 509 140

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@yahoo.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127
info@usem.md

La ce Facultate ați dori să studiați?

Adresați o întrebare

Căutare

Tematica tezelor de licență - Facultatea de Ştiinţe Politice şi Relaţii Intrenaţionale

Tematica tezelor de licență pentru anul universitar 2019-2020
 
Varianta PDF a documentului poate fi accesată AICI.
 
Aprobată la Ședința Catedrei din 02 septembrie 2019
Proces Verbal nr. 2.
Șef Catedră: Pîrțac Gr.,
doctor în științe politice, conferențiar universitar
  
 1. Abordări teoretice privind promovarea politicii sociale în Republica Moldova.
 2. Implementarea legislației europene în contextul reformei electorale în Republica Moldova.
 3. Alegerile locale din Republica Moldova din octombrie 2019 – instrument al democrației reprezentative.
 4. Noțiunea și tipuri de regimuri politice.
 5. Conceptul și formele de organizare a democrației.
 6. Transparența în activitatea autorităților publice – principiu fundamental al organizării democratice a statului.
 7. Rolul administrației publice în organizarea și gestionarea serviciilor publice.
 8. Particularitățile procesului electoral în Republica Moldova.
 9. Influența migrației asupra sistemului politic în Republica Moldova
 10. Impactul aderării  Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
 11. Elita politică și fenomenul birocratismului.
 12. Impactul migrației ilegale și a fenomenului refugiaților asupra statelor Uniunii Europene.
 13. Sistemul jurisdicțional al Uniunii Europene.
 14. Securitatea informațională a Republicii Moldova în contextul noilor provocări geopolitice.
 15. Statul de drept în Republica Moldova – deziderat în contextual integrării europene.
 16. Drepturile electorale ale cetățenilor.
 17.  Protecția dreptului omului  în Republica Moldova și statele-membre ale UE – aspecte comparate.
 18. Rolul Consiliului Europei în procesul de luare a deciziilor a Uniunii Europene.
 19. Organizațiile internaționale: funcționarea si clasificarea lor.
 20. Rolul OSCE în rezolvarea conflictelor din spațiul post-sovietic.
 21. Geopolitica la etapa  actuală: provocări pentru Republica Moldova
 22. Comunicarea –  modalitate eficientă de realizare a relațiilor internaționale.
 23. Rolul negocierilor în practica diplomatică.
 24. Evoluția diplomației moldovenești în perioada medievală.
 25. Protocolul și ceremonialul diplomatic ca mecanisme în stabilirea relațiilor diplomatice 
 26. Republica Moldova în cadrul Parteneriatului Estic.
 27. Constituirea serviciului diplomatic în Republica Moldova
 28. Modelul clasic al sistemului internațional: politica de  putere și balanța puterilor  până la Primul Război Mondial.
 29.  Războiul rece: geneza, evoluția și efectele încetării.
 30.  Prăbușirea sistemului bipolar și statornicirea sistemului multipolar – realități și perspective.
 31.  Evoluția sistemului politic internațional la începutul secolului al XXI-lea.
 32.  Realismul în relațiile internaționale.
 33.  Problema extinderii NATO spre estul Europei în viziunea Federației Ruse.
 34.  Liberalismul în relațiile internaționale: elementele cheie ale teoriei liberale.
 35.  Organizațiile internaționale – subiect de drept internațional.
 36. Interesul național în epoca globalizării (cazul Republicii Moldova).
 37. Procesele integraționiste în evoluția relațiilor internaționale contemporane.
 38. Abordarea conceptuală a problemei separatismului în relațiile internaționale.
 39. Abordarea sistemică în studiul relațiilor internaționale.
 40. Activitatea organizațiilor internaționale în soluționarea conflictelor politice.
 41. Apariția și codificarea normelor de protocol și ceremonial.
 42. Aplicabilitatea directă a tratatelor internaționale în ordinea juridică internă.
 43. Aplicarea metodelor științifice în analiza relațiilor internaționale.
 44. Asigurarea accesului la justiție – principiu fundamental al statului de drept.
 45. Caracteristicile geopolitice ale sistemului internațional la începutul secolului XXI.
 46. Principiul separației puterilor în stat – probleme și perspective.
 47.   Colaborarea Republicii Moldova în cadrul programului Parteneriat pentru Pace RM-NATO.
 48. Comunicarea interculturală - modalitate de comunicare internațională.
 49. Comunicarea persuasivă și propaganda: abordări teoretico-practice.
 50. Comunicarea politică și democratizarea societății.
 51. Cooperarea interconfesională în relațiile internaționale: realități și perspective.
 52. Cooperarea internațională în combaterea terorismului.
 53. Dezvoltarea constituțională a Republicii Moldova: probleme și perspective.
 54. Esența și particularitățile conflictelor interetnice.
 55. Esența și particularitățile serviciului diplomatic în Republica Moldova.
 56. Orientarea externă a Republicii Moldova în condițiile geopolitice actuale.
 57. Evoluția mass-media în contextul schimbărilor geopolitice contemporane.
 58. Fenomenul globalizării în contextul relațiilor internaționale contemporane.
 59. Formatul de negocieri 5+2 privind reglementarea conflictului transnistrean – problema reevaluării.
 60. Locul și rolul democrației în teoria politică.
 61. Locul și rolul puterii politice în sistemul social global.
 62. Manipularea în comunicarea internațională: abordări conceptuale.
 63. Mecanismele și instrumentele negocierilor în relațiile internaționale.
 64. Mediatizarea procesului de integrare europeană.
 65. Mijloace de realizare a obiectivelor și intereselor în arena internațională.
 66. Modelele politicii regionale: abordarea comparativă.
 67. Rolul negocierii în soluționarea conflictelor internaționale.
 68. Ordinea internațională în interpretarea teoriilor relațiilor internaționale.
 69. Organizațiile religioase în contextul cooperării internaționale: evoluții și tendințe.
 70. OSCE - ca mecanism de soluționare a conflictului transnistrean.
 71. Pacea și războiul ca probleme globale majore ale comunităților internaționale.
 72. Paradoxurile regimurilor democratice în condițiile globalizării.
 73. Parteneriatul estic ca instrument al politicii de vecinătate a Uniunii Europene: importanța strategică și geopolitică.
 74. Participarea social-politică a cetățenilor în contextul politicilor regionale.
 75. Particularitatea politicii regionale în condițiile actuale.
 76. Particularitățile proceselor integraționiste economice la începutul sec. al XXI-lea.
 77. Perspectivele geopolitice ale statalității moldovenești.
 78. Perspectivele NATO în noile condiții geopolitice.
 79. Principiul separării puterilor în stat și implementarea acestuia în Republica Moldova.
 80. Afirmarea societății civile în Republica Moldova.
 81. Reconfigurarea centrelor de putere în epoca contemporană: evoluții și tendințe.
 82. Rolul Consiliului Europei în promovarea ideii europene..
 83. Rolul democrației în renovarea societăților aflate în perioada de modernizare.
 84. Rolul diplomației în dezvoltarea și consolidarea cooperării internaționale.
 85. Rolul diplomației moderne în soluționarea conflictului dintre Federația Rusă și Ucraina (anexarea Crimeii și problema Donbasului).
 86. Rolul Consiliului Europei în promovarea și protecția drepturilor omului.
 87. Rolul mass-media în procesul de globalizare.
 88. Rolul normelor de etichetă în cadrul recepțiilor diplomatice.
 89. Rolul OSCE în promovarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
 90. Rolul statelor în configurarea sistemului internațional contemporan.
 91. Rolul statului în asigurarea securității naționale în contextul globalizării.
 92. Valorile democratice în Republica Moldova în contextual proceselor integraționiste.
 93. Asigurarea accesului la justiție – principiu fundamental al statului de drept.
 94. Doctrina politico-militară a Federației Ruse.
 95. Suveranitatea națională și formele de realizare a acesteia în Republica Moldova.
 96. Doctrina politico-militară a NATO.
 97. Impactul religiei asupra evoluției relațiilor internaționale.
 98. Colaborarea internațională în rezolvarea problemelor globale.
 99. Pluralism și partide politice– principiu de bază a democrației.
 100. Guvernarea majorității în interesul civic.
 101. Euro-integrarea – orientare strategică a Republicii Moldova.
 102. Consecințele brexit-ului pentru viitorul Uniunii Europene.
 103. Rolul și evoluția partidelor politice în Republica Moldova.
 104. Mijloacele diplomatice de soluționare a conflictelor internaționale.
 105. Republica Moldova – stat unitar, indivizibil, suveran și independent.