Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@gmail.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127
info@usem.md

La ce Facultate ați dori să studiați?

Adresați o întrebare

Căutare

Facultatea de Limbi Moderne

Facultatea Limbi Moderne a Universiăţii de Studii Europene din Moldova provine de la Facultatea Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Moldova, fondată în baza secţiei de Limbi Străine a Facultăţii de Litere în anul 1964. Primul decan a fost Vitalie Sorbală, doctor în filologie.
Facultatea şi-a început activitatea în 2005 în baza Catedrei de Ştiinţe socio-umane a Academiei de Drept, fondată în 1992. Primul decan – Eufrosinia Axenti, doctor în filologie. 
 
Aderarea Republicii Moldova la Procesul de la Bologna și editarea Cadrului European Comun de Referințe pentru Limbi Străine dă o dimensiune calitativ nouă întregului sistem al învăţământului universitar, inclusiv în sfera specialităţilor filologice. În acest context Facultatea de Limbi Moderne are în principal două obiective: să formeze şi să dezvolte competenţe de nivel superior în traducerea generală şi specializată, şi să pregătească studentul  pentru o comunicare profesională multilingvă, (competenţe specifice) care să-i permită  a se însera pe piaţa muncii.
 
Capitalul uman al facultăţii este constituit atât din profesori cu experienţă, cât şi din cadre tinere. Cadrele didactice ale facultăţii sunt beneficiari ai stagiilor de perfecţionare organizate atât în republică, cât şi în centrele universitare de peste hotare din Franţa, România, Germania, SUA, Marea Britanie, Polonia, Țările Baltice. Facultatea este permanent preocupată să diversifice specializările şi să înfiinţeze noi direcții de cercetare în raport cu cerinţele pieţei europene. Pe parcursul anilor, facultatea şi-a câştigat un bun renume nu numai pe plan intern, ci şi extern, dovadă fiind numeroasele colaborări, acorduri şi parteneriate semnate cu universităţi şi alte instituţii  din străinătate.
 
Drept obiectiv primordial al facultăţii este pregătirea specialiştilor de limbi străine pentru piaţa de muncă naţională şi internaţională. Crearea specializării respective în cadrul Facultăţii Limbi Străine, a avut drept consecinţă elaborarea unui plan de studii racordat la standardele europene.
 
 
Facultatea Limbi Moderne oferă specializarea în două direcții de studii prin 2 catedre:
 
Catedra Traducere, Interpretare şi Terminologie, care furnizează o gamă variată de combinaţii posibile de limbi moderne:
  1. Limba și literature engleză – Limba germană;
  2. Limba și literature engleză – Limba spaniolă;
  3. Limba și literature germană – Limba engleză;
  4. Limba engleză – Limba italiană – Translator;
  5. Limba engleză – Limba franceză – Translator;
  6. Limba franceză – Limba engleză – Translator;
  7. Limba engleză – Limba spaniolă – Translator;
  8. Limba engleză – Limba turcă – Translator.
Traducerea/interpretarea nu este singura direcţie de activitate a Facultății de Limbi Moderne. Un rol important îi revine și Limbii Moderne Aplicate (limbilor străine de specialitate: drept, economie, relații internaționale, psihologie), direcție de instruire dirijată de Catedra Limbi Romanice şi Germanice. Specificul catedrei este acela de a asigura pregatirea studenților USEM de la alte Facultăți în domeniul studierii limbilor străine, pe o durata de unu sau doi ani, conform curriculelor Facultăților respective.
 
Catedrele de profil din cadrul facultăţii, formate din cadre didactice cu specializare în ţară şi în străinătate, asigură şi creează climatul propice de învăţare şi încurajează studenţii de a participa în programe, proiecte/burse, astfel promovând mobilitatea academică.
Studenţii Facultăţii au posibilitatea să-şi desfăşoare practica de specialitate la diverse corporaţii naţionale şi instituţii internaţionale cu sediul la Chişinău, în cadrul liceelor naţionale, la Camera de Comerţ şi Industrie, Centrul Naţional de resurse pentru Tineret, Confederaţia Naţională a Patronatului, IPNA Compania „TeleRadio-Moldova”, în cadrul ministerelor, Curtea Constituţională, Institutul Muncii, birouri de traducere şi notariale.
 
DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ LA CICLULL II.
 
Masterat științific: Traducere specializată și tehnica documentării terminologice.
Masterat de profesionalizare: Limbi moderne și ghidare turistică.
 
Conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, adoptat de Parlamentul RM în anul 2005, arhitectura studiilor la facultate este următoarea: 3 ani la ciclul licenţă (180 ECTS), 2 ani la ciclul masterat (120 ECTS).