Contacte

Anticamera USEM
+373 22 509 122
info@usem.md

Comisia de admitere USEM
+373 22 509 187
+373 22 509 140

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@yahoo.com

Linia fierbinte USEM (pentru reclamații sau sugestii)
+373 22 509 127
info@usem.md

La ce Facultate ați dori să studiați?

Adresați o întrebare

Căutare

Admiterea la studii superioare de doctorat 2019-2020

Școala Doctorală Științe Juridice și Relații Internaționale a Universității de Studii Europene din Moldova (USEM) anunţă admiterea la studii de doctorat, în bază de contract, pentru anul de studii 2019-2020.
La concursul de admitere pot participa cetățeni ai Republicii Moldova și cetățeni străini.
 
 
 

                                                              PROGRAME DE DOCTORAT

      
Domeniul
ştiinţific
Ramura
ştiinţifică
Profilul
ştiinţific
Specialitatea
ştiinţifică
5. Ştiinţe sociale şi economice
55. Ştiinţe juridice 
552. Drept public
 
 
 
 
552.01. Drept constituţional
552.02. Drept administrativ
552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)
552.04. Drept funciar și al mediului
552.05. Drept informațional
552.06. Dreptul științei, educației și culturii
552.07. Drept contravenţional
552.08. Drept internaţional şi european public
553. Drept privat
 
553.01. Drept civil
553.02. Dreptul afacerilor
553.03. Drept procesual civil
553.04. Dreptul familiei
553.05. Dreptul muncii și protecției socilae
553.06. Drept internaţional şi european privat
554. Drept penal
 
 
 
554.01. Drept penal şiexecuţional penal
554.02. Criminologie
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară,  investigaţii operative
 
Depunerea dosarelor se desfășoară în perioada 16 septembrie – 4 octombrie 2019 pe adresa: Universitatea de Studii Europene din Moldova, str. Gh.Iablocikin 2/1, biroul 202, 209, telefon de contact: +373 22 509-138 / +373 22509-148.
Candidaţii la studii superioare de doctorat susţin 2 probe de admitere la specialitatea aleasă.
Media minimă de admitere este 8 (opt).
 
Probele de admitere, inclusiv testul de cunoaștere a unei limbi străine și atestarea cunoștințelor privind utilizarea programelor Microsoft Office și Internet Explorer, vor avea loc în perioada 7 - 16 octombrie 2019.
Afișarea rezultatelor finale de admitere și semnarea contractelor de studii de doctorat vor avea loc în perioada 21 - 31 octombrie 2019.
 
Pentru înscriere la doctorat candidatul prezintă următoarele acte:
 1. Cerere de înscriere tip
 2. Curriculum Vitae
 3. Proiect de cercetare științifică (care să reflecte: tema, scop, obiective, rezultate scontate), contrasemnat de conducătorul științific
 4. Copia (legalizată, doar pentru cetățenii străini) Diplomei de Master și a suplimentului
 5. Copia (legalizată, doar pentru cetățenii străini) Diplomei de studii superioare universitare și a suplimentului
 6. Copia buletinului de identitate; (pentru cetăţenii străini copia paşaportului)
 7. Copia adeverinţei de căsătorie sau a certificatului de schimbare a numelui de familie – se referă la persoanele, care şi-au schimbat numele
 8. Copia lucrărilor ştiinţifice publicate (minimum – 2 publicații) sau un referat ştiinţific (în volum de 10 - 15 pg.) cu o temă la specialitatea aleasă
 9. Copia carnetului de muncă
 10. Adeverință de cunoaștere a unei limbi străine (nivel B1, B2), testul DALF, TOEFL, DELE sau alte certificate internaționale recunoscute, fie testarea la o limbă străină. Pentru atestarea cunoștințelor  la o limbă străină este percepută suplimentar taxa de 50 lei.
 11. Certificat care atestă cunoașterea și utilizarea programelor Microsoft Office și Internet Explorer. În lipsa unui certificat pentru atestarea cunoștințelor este percepută suplimentar o taxa de 50 lei.
 12. Fotografii: mărimea 3x4 cm. – 3 buc.
 13. Un dosar tip mapă
 14. Taxa de înscriere – 50 lei
 
Dosarele cetățenilor străini vor conține suplimentar următoarele acte:
 1. Copia pașaportului având termenul de valabilitate cel puțin un an de zile
 2. Certificatul eliberat de Ministerul Educației din țara de origine confirmând pentru fiecare diplomă: autenticitatea diplomei, perioada de studii, valoarea academică a diplomei, descrierea sistemului de notare
 3. Certificatul de nostificare a diplomei eliberat de  Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM  (cu excepția cetățenilor din România)
 4. Certificat de cont bancar privind disponibilitatea sumei necesare pentru taxa de școlarizare
 5. Cazier judiciar.
 
Programul de desfășurare a concursului de admitere la studii superioare de doctorat în cadrul USEM (anul de studii 2019-2020)
 
Activitatea
Perioada
Înscrierea candidaților
16 septembrie – 04 octombrie
Testul de cunoaștere a unei limbi străine
7 octombrie
Testul privind utilizarea programelor Microsoft Office și Internet Explore
9 octombrie
Susținerea proiectului științific
11 octombrie
Susținerea examenului la disciplina de specialitate
16 octombrie
Afișarea rezultatelor
21 octombrie
Semnarea contractelor  de studii și achitarea taxei de studii
21 – 31 octombrie
Înmatricularea candidaților admiși
1 noiembrie 2019
 
*Informații detaliate privind locul și ora desfășurării probelor de admitere vor fi oferite ulterior